Polityka Prywatności

18 kwietnia 2023

Informacje o Administratorze danych

Ta witryna jest własnością: Maksym Tarchevskyi hudigudi. Jeśli dobrowolnie zdecydujesz się założyć konto lub podejmiesz inną czynność, która wiąże się z podaniem danych osobowych, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę, a także na przechowywanie Twoich danych na serwerach zlokalizowanych w Warszawie oraz na zbieranie, przetwarzanie, przekazywanie, i przechowywanie Twoich danych osobowych przez Maksym Tarchevskyi hudigudi w zakresie niezbędnym do przetworzenia żądanej przez Ciebie czynności. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: www.tlumaczeniamt.pl jest Maksym Tarchevskyi hudigudi.

Poszanowanie Twojej prywatności

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem serwisu są przetwarzane zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Niniejsza Polityka określa podstawę, na której wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub które nam przekazujesz, będą przetwarzane na naszej stronie internetowej. Przechowujemy pewne podstawowe informacje, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową i zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa tych informacji i poinformowanie Cię, co z nimi zrobimy. Możesz zdecydować się na przekazanie nam informacji, które są uważane za dane osobowe. Termin „dane osobowe” używany w niniejszej Polityce odnosi się do informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu lub wszelkie inne dane, które mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika.

Wypełnienie formularza kontaktowego jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie Twoich „danych osobowych” w celu podtrzymania komunikacji, przesłania oferty, zawarcia i realizacji umowy. Masz prawo do wglądu w swoje dane, możesz poprawić je, sprostować, usunąć lub ograniczyć stosowanie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, złożyć skargę do organu nadzorującego.

Nie musisz podawać żadnych danych osobowych, aby przeglądać publiczne obszary tej witryny.

Jeśli chcesz, abyśmy usunęli dane, które nam udostępniasz, to napisz maila z taką prośbą na adres: tlumaczenia.pl.ua@gmail.com.

Pliki cookie

Witryna www.tlumczeniamt.pl wykorzystuje pliki cookie do przechowywania informacji o preferencjach odwiedzających, do zapisywania informacji specyficznych dla użytkownika, na których stronach odwiedzający uzyskuje dostęp lub które odwiedza, oraz do personalizowania lub dostosowywania zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzającego lub inne informacje, które odwiedzający wysyła za pośrednictwem swoich przeglądarek. Do niektórych operacji używamy również lokalnej pamięci Twojej przeglądarki.

Powiadomienie o zmianach niniejszej Polityki

Dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Witrynie, są niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatnia aktualizacja” niniejszej Polityki Prywatności, a Ty zrzekasz się prawa do otrzymywania specjalnego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej Polityki, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania zmienionej Polityki Prywatności będzie oznaczało, że użytkownik został poinformowany i zaakceptował zmiany w zmienionej Polityce Prywatności.

Nieletni

Strona przeznaczona jest dla użytkowników, którzy ukończyli 13 rok życia. Wszyscy użytkownicy, którzy są niepełnoletni w jurysdykcji, w której mieszkają (zazwyczaj w wieku poniżej 18 lat), muszą mieć pozwolenie i być bezpośrednio nadzorowani przez rodzica lub opiekuna, aby korzystać z Witryny. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, przed rozpoczęciem korzystania z Witryny musisz poprosić rodzica lub opiekuna o przeczytanie i zaakceptowanie niniejszej Polityki Prywatności.

Prawa autorskie

Właścicielami materiałów użytych na stronie www.tlumczeniamt.pl jest Maksym Tarchevskyi hudigudi. Materiały użyte na stronie pochodzą również z bezpłatnych serwisów www.unsplash.comwww.pl.freepik.comwww.pexels.com. Uznanie autorstwa zostało wyraźnie zaznaczone w stopce strony www.tlumczeniamt.pl.  Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów lub całość treści, zdjęć lub projektu jest zabronione. Strona została zaprojektowana i wdrożona przez serwis www.aryss.studio.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami przez e-mail na adres tlumaczenia.pl.ua@gmail.com.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Scroll to Top