Tłumaczenie Notarialne a Tłumaczenie Przysięgłe: Porównanie między Ukrainą a Polską.

Przyjrzyjmy się dwóm systemom tłumaczeń: tłumaczeniu notarialnemu na Ukrainie i tłumaczeniu przysięgłemu w Polsce. Oba rodzaje tłumaczeń mają swoje specyficzne cechy, a ich zastosowanie zależy od kontekstu prawno-kulturowego obu krajów. Tłumaczenie notarialne na Ukrainie i tłumaczenie przysięgłe w Polsce to nie to samo. W Polsce, tłumaczenie przysięgłe jest wykonywane przez tłumacza, który został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumacz taki posiada uprawnienia do wykonywania tłumaczeń, które mają charakter urzędowy, np. dokumentów sądowych, aktów stanu cywilnego.

Na Ukrainie, tłumaczenie notarialne odnosi się do tłumaczenia dokumentów, które następnie są poświadczone przez notariusza. Notariusz na Ukrainie potwierdza, że tłumaczenie jest zgodne z oryginałem, ale sam tłumacz nie musi być ‘przysięgły’ w takim sensie, jak w Polsce. Każde z tych tłumaczeń jest odpowiednio uznawane w ramach systemu prawnego danego kraju i służy do celów oficjalnych, ale są to różne procesy i mają różne wymagania prawne.

Brak instytucji tłumacza przysięgłego: Na Ukrainie nie istnieje instytucja tłumacza przysięgłego. Zamiast tego, tłumaczenia notarialne są poświadczane przez notariuszy, którzy posiadają uprawnienia do uwierzytelniania dokumentów. Notariusze są odpowiedzialni za stwierdzenie autentyczności tłumaczenia i zgodności z oryginałem.

Tłumaczenie Notarialne na Ukrainie

Brak instytucji tłumacza przysięgłego: Na Ukrainie nie istnieje instytucja tłumacza przysięgłego. Zamiast tego, tłumaczenia notarialne są poświadczane przez notariuszy, którzy posiadają uprawnienia do uwierzytelniania dokumentów. Notariusze są odpowiedzialni za stwierdzenie autentyczności tłumaczenia i zgodności z oryginałem.

Procedura tłumaczenia notarialnego: Klient dostarcza przetłumaczony dokument do notariusza. Notariusz następnie potwierdza autentyczność tłumaczenia i opieczętowuje dokument.

Moc prawna: Tłumaczenia notarialne na Ukrainie mają moc prawną i są akceptowane w urzędach, sądach i innych instytucjach.

Tłumaczenie uwierzytelnione w Polsce

Tłumacze przysięgli: W Polsce tłumaczenia uwierzytelnione są wykonywane przez tłumaczy przysięgłych, którzy złożyli przysięgę przed Ministrem Sprawiedliwości. Mają oni uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych.

Procedura tłumaczenia przysięgłego: Klient dostarcza oryginalny dokument do tłumacza przysięgłego, który dokonuje tłumaczenia. Tłumacz przysięgły potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem, opatruje je pieczęcią i własnym podpisem.

Moc prawna: Tłumaczenia przysięgłe w Polsce są ważne w urzędach, sądach i innych instytucjach. Mają moc prawną i są uznawane za oficjalne dokumenty.

Podsumowanie

Oba systemy mają swoje zalety i ograniczenia. Tłumaczenie notarialne na Ukrainie należy do czynności notarialnych, podczas gdy w Polsce tłumaczenie uwierzytelnione jest wykonywane przez tłumaczy przysięgłych. W obu przypadkach dokumenty te mają moc prawną tożsamą z oryginałem, a kluczowe jest zachowanie zgodności z oryginałem i dbałość o autentyczność tłumaczenia. Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji, warto skonsultować się nami.

Scroll to Top