Dokument z podpisem kwalifikowanym a dokument w wersji papierowej

Coraz więcej osób decyduje się na zdalne załatwianie swoich spraw, co jest dużym ułatwieniem. Jednak dla tych, którzy nie są zaznajomieni z technologią może to rodzić mnóstwo pytań i wcale nie zmieniać ich życia na lepsze. Zatem co warto wiedzieć, aby w pełni wykorzystać możliwości dokumentów elektronicznych?

Spis treści:

  1. Podpis kwalifikowany co to?
  2. Podpis kwalifikowany a podpis zaufany
  3. Sposób wyrabiania podpisu kwalifikowanego
  4. Dokument z podpisem kwalifikowanym a dokument w wersji papierowej
  5. Zakres działania dokumentu z podpisem kwalifikowanym
  6. Dokument z podpisem kwalifikowanym czy dokument w wersji papierowej, co lepsze?

Podpis kwalifikowany co to?

Podpis kwalifikowany jest rodzajem podpisu elektronicznego. Stanowi elektroniczny odpowiednik pieczęci i odręcznego podpisu tłumacza przysięgłego. Jego aktualność zależy od okresu ważności certyfikatu poświadczającego.

Podpis kwalifikowany a podpis zaufany

Podpis zaufany to nie podpis kwalifikowany. Podpis kwalifikowany ma moc sprawczą na terenie całej Unii Europejskiej, podczas gdy podpis zaufany jest akceptowany w sprawach z podmiotami publicznymi, ale niekoniecznie z innymi.

Sposób wyrabiania podpisu kwalifikowanego

Podpis kwalifikowany weryfikuje się za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu u certyfikowanego dostawcy, którego można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji. Przy wyrabianiu podpisu kwalifikowanego należy przygotować dowód osobisty, paszport lub kartę stałego pobytu, a także zaświadczenie o wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Proces ten wymaga weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej się o podpis, zawarcia umowy z dostawcą usług i wygenerowania certyfikatu kwalifikowanego. Cała procedura zajmuje około 15-20 minut.

Dokument z podpisem kwalifikowanym a dokument w wersji papierowej

Oba dokumenty zawierają imię, nazwisko oraz informacje o językach, do których tłumacz ma uprawnienia. Dokument tradycyjny posiada pieczęć, zaś dokument elektroniczny numer identyfikacyjny tłumacza przysięgłego. Warto pamiętać, że dokument z podpisem elektronicznym pozostaje tylko dokumentem elektronicznym i traci on moc prawną po wydrukowaniu. Dlatego, jeśli potrzebujemy dokumentu w formie papierowej należy przygotować go w tradycyjny sposób.

Zakres działania dokumentu z podpisem kwalifikowanym

Podpis kwalifikowany jest uznawany przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Zgodnie z prawem akceptuje się dokument elektroniczny, jednak czasem mogą być odrzucane przez urząd ze względu braku oprogramowania do rejestracji e-dokumentów. Na szczęście stała cyfryzacja dokumentów powoduje, że takie sytuacje stają się rzadkością.

Dokument z podpisem kwalifikowanym czy dokument w wersji papierowej, co lepsze?

Forma elektroniczna znacząco przyśpiesza przebieg spraw. Tłumacz przysięgły nie musi czekać na doręczenie przesyłki i zamiast jednego lub dwóch dni roboczych zajmuje to kilka sekund. To nie tylko szybkie i wygodne, ale także
Sposób jest szybki i wygodny, ale także ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie. Pomaga zredukować niepotrzebne koszty dostawy oraz zużycie papieru.

Jednak co jest lepsze? Na to pytanie może odpowiedzieć tylko osoba, która zamierza składać dokument. Jednak warto zadać sobie kilka istotnych pytań:
● Czy mam czas, aby czekać na dostarczanie dokumentów?
● Czy mam ochotę odwiedzać urząd, aby załatwić sprawy osobiście?
● Czy preferuje ekologiczne czy tradycyjne metody?
● Czy dany urząd akceptuje dokumenty elektroniczne?
● Czy dążę do redukcji kosztów?

Scroll to Top